Wycieczki jednodniowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

W dniu 21 czerwca uczniowie pierwszej klasy SLO 23 pod opieką Pani Katarzyny Zaorskiej – Bancewicz wybrali się do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki na warsztaty – „Sztuka relacji”.  Warsztaty dotyczyły budowania relacji z wykorzystaniem sztuki współczesnej. Podczas zajęć przedstawiono uczniom, jak ważny jest kontakt z drugą osobą, jak go budować i jak o niego dbać. Wspólnie pracowali nad możliwościami  jakie daje nam sztuka, która pozwala nam wyrażać siebie, słuchać i widzieć drugą osobę. Jak wyrażać myśli i to, jak się czujemy? Jak tworzyć coś wspólnie? W jaki sposób dbać o relacje w grupie? Tworząc wspólną pracę techniką kolażu zbudowali prawdziwy zespół.

Po zakończeniu warsztatów uczniowie mieli okazję zobaczyć wystawę Małgorzaty Mirgi-Tas – monumentalnych prac tekstylnych, które były prezentowane w ubiegłym roku w Pawilonie Polskim na 59 Biennale w Wenecji. Wystawa obrazowała bogatą ikonografię przedstawień oraz układ kompozycyjny, które były inspirowane renesansowymi freskami w Sali Miesięcy Palazzo Schifanoia w Ferrarze. Instalacja  składa się z 12 tkanin odpowiadających miesiącom kalendarza. Każdy z elementów podzielony został na trzy pasy o odmiennej tematyce.

WYCIECZKA DO LABIRYNTU POD WARSZAWĄ

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli i wychowawców, wybrali się do Labiryntu Pod Warszawą. Ten ciekawy obiekt, zbudowany na wzór labiryntu, znajduje się w Milanówku. Pogoda dopisała i już wspólny spacer do celu wycieczki wprawił wszystkich w doskonały nastrój. W labiryncie uczniowie musieli wykazać się sprawnością i wiedzą. Warto było, ponieważ na zwycięzców czekały pyszne lody. Ta wycieczka pokazała, że warto czasem poczuć się, jak dziecko.

WYCIECZKA DO SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

W dniu 22 maja 2023 roku uczniowie klasy drugiej i trzeciej naszego liceum pod opieką Pani Anny Sekuły oraz Pani Małgorzaty Głowackiej wybrali się na wycieczkę do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Wizyta bardzo szybko przybrała poważny wydźwięk, ponieważ tuż po wejściu do budynku należy przejść przez bramki kontrolne zapewniające bezpieczeństwo przebywającym tam osobom.

Po zapoznaniu się z Czytelnią akt wszyscy przeszli do Sali rozpraw. Tam uczniowie otrzymali zgodę na przegląd najstarszych ksiąg wieczystych miasta Pruszkowa i okolic. Następny punkt spotkania okazał się dla chętnych uczniów dużym wyzwaniem. Pani Sędzia zaproponowała bowiem symulację rozprawy sądowej. Okazało się, że praca polegająca na rozstrzyganiu o czyjejś winie lub niewinności to duża odpowiedzialność.

Nasi uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że wykształcenie prawnicze pozwala niewątpliwie na satysfakcję z wykonywanej pracy, pod warunkiem zdobycia odpowiedniego wykształcenia i dużych kompetencji.

Kto wie, może w dzisiejszej wycieczce uczestniczyli przyszli prawnicy…

Dziękujemy pracownikom Sądu Rejonowego w Pruszkowie za zorganizowanie dla nas wspaniałego spotkania, a zarazem, lekcji poglądowej.

WYCIECZKA DO MUZEUM EWOLUCJI

W dniu 17 maja 2023 roku uczniowie klasy trzeciej SLO 23 pod opieką Pani Wandy Kamińskiej uczestniczyli w lekcji muzealnej dotyczącej ewolucji kręgowców na lądach.

Po wykładzie dr Ewy Jackowskiej zilustrowanym imponującymi eksponatami młodzież uzyskała odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki pracy paleontologów.

WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO

W dniu 31 marca 2023 r. uczniowie pierwszej klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Katarzyny Zaorskiej Bancewicz nauczycielki plastyki, ponownie odwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie. Tym razem nasze spotkanie z przewodnikiem dotyczyło – Blasku Średniowiecza. Uczniowie poznali najbogatszą kolekcję dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce pochodzące z okresu od XII do początku XVI wieku.

Przewodnik omawia z uczniami nastawy ołtarzowe zdobiące niegdyś gotyckie kościoły. Zaprezentowano nam piękne polichromowane rzeźby powstałe w warsztatach wielkich mistrzów. Na koniec uczniowie odkrywali średniowieczną symbolikę przekazywaną w dziełach sztuki średniowiecza.

LEKCJA MUZEALNA W MUZEUM NARODOWYM

W dniu 3 lutego 2023r. uczniowie pierwszej klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Katarzyny Zaorskiej-Bancewicz, nauczyciela plastyki, odwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie. Celem wydarzenia kulturalnego było zwiedzanie ekspozycji pt. „Galeria Sztuki Starożytnej” – wykład muzealny poświęcony sztuce starożytnej Grecji i Rzymu. Podczas wizyty, wraz z przewodnikiem z Muzeum, omówiona i zaprezentowana na stałej wystawie została kultura starożytnych Greków, która do dziś jest źródłem inspiracji dla twórców z różnych dziedzin.

Centralnym punktem zwiedzania była sala główna, wypełniona zabytkami greckiego malarstwa wazowego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z kunsztem i precyzją poszczególnych stylów waz. Na szczególną uwagę według uczniów zasłużyła waza pt. hydra na wodę z najstarszym przedstawieniem Safony – słynnej greckiej poetki. W Sali Dolnej uczniowie mogli podziwiać rzymską sztukę grobową, w tym zobaczyć ciekawe przykłady rzymskich sarkofagów.

plastyka liceum pruszków 2
plastyka liceum pruszków 1

WYCIECZKA DO TEATRU WIELKIEGO

Dnia 9 grudnia 2022 roku uczniowie naszej szkoły wraz z kadrą pedagogiczną wybrali się do Teatru Wielkiego na operę Giacomo Pucciniego pt. La Bohème. Wspaniała muzyka włoskiego kompozytora okraszona została ciekawą scenerią ukazującą wydarzenia z życia paryskiej cyganerii w uwspółcześnionej wersji. Wzruszający spektakl w połączeniu z atmosferą Opery Narodowej stanowił wspaniałą całość, która z pewnością na wszystkich uczestnikach widowiska pozostawi niezatarte wrażenie.

LEKCJA W MUZEUM EWOLUCJI

W środę, 18 maja 2022 roku uczniowie klas trzecich pod opieką Pani Wandy Kamińskiej oraz Pani Agnieszki Tymosiak – Stefańskiej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Ewolucji w Warszawie. Zdaniem uczniów najciekawsza okazała się opowieść o odkryciach geologicznych oraz okazach zgromadzonych w muzeum. Wśród nich znajdują się między innymi szczątki oraz jaja dinozaurów.

W dniu 8 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy drugiej liceum wraz z wychowawczynią uczestniczyli w lekcji muzealnej. Tematem spotkania była historia Pruszkowa. Uczniowie nie tylko uczestniczyli w prezentacji, ale także sprawdzali zdobytą wiedzę za pośrednictwem kart pracy. Wszystkich bardzo zaciekawiły filmy i zdjęcia pokazujące konkretne miejsca i budynki miasta, które ulegały zmianom na przestrzeni kilkudziesięciu, a czasem, kilkuset lat.

Dnia 10 grudnia 2021 roku uczniowie klasy drugiej pod opieką wychowawczyni, Pani Małgorzaty Głowackiej wybrali się na wycieczkę do Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Tematem wiodącym była lekcja muzealna pt. „Tędy przeszła Warszawa”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historiami więźniów obozu przejściowego, zapisem przeżyć. Oglądali także oryginalne zdjęcia będące świadectwem tamtych zdarzeń.

WYCIECZKA DO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

6 października 2021 roku, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wybrali się do Kampinoskiego Parku Narodowego na warsztaty geograficzno – przyrodnicze zorganizowane i przeprowadzone przez nauczyciela geografii, Panią Annę Sekułę pod czujnym okiem nauczyciela biologii, Pani Wandy Kamińskiej. Uczniowie z zainteresowaniem zgłębiali informacje dotyczące środowiska przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej, zwiedzili skansen w miejscowości Granica, by następnie przejść ścieżką dydaktyczną „Skrajem Puszczy”. Ostatnim punktem programu wycieczki było wspólne ognisko ubarwione grą na gitarze jednego z uczniów. Pogoda tego dnia płatała figle, ale wrażenia pozostały jak najlepsze.

LEKCJA GEOGRAFII W TERENIE

W środę, 29 września 2021 roku, uczniowie klas I i II naszej szkoły wzięli udział w dwugodzinnej lekcji geografii w terenie. Pani Maria Górska-Zabielska wprowadziła uczniów w świat skał i minerałów. Omawiana tematyka dotyczyła typów petrograficznych skał, minerałów skałotwórczych oraz ochrony i znaczenia głazów narzutowych w mieście.

LEKCJE W PLENERZE

W piątek, 10 września 2021 roku, wychowawczyni klasy II, Pani Małgorzata Głowacka wraz ze swoją klasą udowodniła, że nie wszystkie lekcje muszą odbywać się w szkole. Doskonałym miejscem do przeprowadzenia zajęć z języka polskiego okazał się Park Mazowsze w Pruszkowie. Uczniowie rozpoczęli właśnie omawianie epoki literackiej, której cechą szczególną jest zależność pomiędzy człowiekiem i naturą. Romantyzm i związana z nim refleksja nie przeszkodziły integracji i wspólnej zabawie.

WIZYTA W STAWISKU

Dnia 9 września uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią, Panią Agnieszką Tymosiak – Stefańską, wybrali się na wycieczkę do Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Spotkanie literackie nie było jedynym celem wyprawy. Grupie udało się również odwiedzić Ogród Botaniczny w Brwinowie. Ośmiokilometrowy spacer pozwolił na podsumowanie wrażeń w miłej atmosferze.

SPACER SZLAKIEM STAREGO PRUSZKOWA

16 czerwca 2021 roku uczniowie klasy I liceum wraz z wychowawczynią, Panią Małgorzatą Głowacką wybrali się na wystawę starych map, zorganizowaną przez Muzeum Dulag 121. Spacer szlakiem topografii Pruszkowa i okolic okazał się nie tylko ciekawą propozycją edukacyjną. Pozwolił też miło spędzić czas.

KOLEJNE WARSZTATY BIOLOGICZNO- GEOGRAFICZNE W PODKOWIE LEŚNEJ

Po raz kolejny w tym roku szkolnym organizatorki warsztatów biologiczno – geograficznych wybrały się z uczniami na wycieczkę krajoznawczo – badawczą do Podkowy Leśnej. Tym razem uczniowie klasy drugiej mieli okazję poznać topografię terenu. Zaznajamiali się także z gatunkami roślin spotykanych na tym obszarze.

WARSZTATY BIOLOGICZNO- GEOGRAFICZNE W PODKOWIE LEŚNEJ

W piątek, 9 października 2020 roku, uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w warsztatach biologiczno-geograficznych przygotowanych przez nauczycieli obu przedmiotów, panią Wandę Kamińską oraz panią Annę Sekułę. W ramach podstawy programowej uczniowie utrwalali zagadnienia z pogranicza obu dziedzin. Przy okazji zapoznali się z zabytkami i historią miasta.

MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Uczniowie realizujący rozszerzenie z chemii, wraz z nauczycielką  p.  Agnieszką Tymosiak – Stefańską, udali się do Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Młodzież mogła bliżej poznać biografię uczonej oraz zwiedzić wystawę stałą, gdzie można obejrzeć listy, dokumenty i inne rzeczy osobiste noblistki. Na koniec uczniowie uczestniczyli w pokazach chemicznych łączących zabawę i naukę.

MUZEUM EWOLUCJI

W piątek 15marca, uczniowie klasy I LO i 3 gimnazjum zwiedzili Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki. Młodzież miała okazję nie tylko zwiedzić ekspozycje muzealne, ale uczestniczyła również w zajęciach „Ewolucja dinozaurów”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szkielety dinozaurów roślinożernych oraz skamieniałe jaja. Wycieczka poszerzyła wiedzę uczniów o ewolucji życia na Ziemi.

MUZEUM GEOLOGICZNE

W czwartek 7 marca 2019 klasy IIa i IIb uczestniczyły  w zajęciach w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić ekspozycję stałą w Muzeum Geologicznym, w oparciu o którą wykonywali zadania w ramach zajęć z geografii i biologii. Na koniec młodzież wysłuchała wykładu „Krótka historia Ziemi”, który wygłosił dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB.

CYTADELA WARSZAWSKA

W czwartek 24 maja wszystkie klasy Społecznego Gimnazjum i SLO  uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Muzeum Niepodległości w Cytadeli Warszawskiej. Na miejscu młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat :”Walki o niepodległość w okresie zaborów”. Wyjazd został zorganizowany w ramach przygotowań do obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas spotkania uczniowie poznali bliżej historię X Pawilonu, XIX – wiecznego więzienia carskiego oraz losy Polaków , którzy byli tam przetrzymywani. Ważnym punktem zajęć było zwiedzanie galerii obrazów Aleksandra Sochaczewskiego, więźnia X Pawilonu, ukazującej losy skazańców na Syberii. Na koniec mogliśmy uczestniczyć w projekcji filmu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych. Obejrzeliśmy dokument  „Świadek czasu pogardy” , w którym więźniarka pięciu obozów koncentracyjnych, Pani Alina Dąbrowska opowiada swoje przeżycia.

PODKOWA LEŚNA

22 maja 2018 r. uczniowie klasy drugiej liceum uczestniczyli w warsztatach terenowych w Podkowie Leśnej. W trakcie zajęć, pod opieką Anny Sekuły i Wandy Kamińskiej młodzież ćwiczyła orientację w terenie z mapą, rozpoznawanie form rzeźby terenu, skał i gleb. Samodzielnie dokonywali badań (np. pH gleby) i obserwacji przyrodniczych rozpoznając rośliny i zbiorowiska roślinne. Udało się również dokonać owocnych obserwacji życia zwierząt. Po drodze zwiedziliśmy kościół i najważniejsze zabytki Podkowy Leśnej, o których ciekawie i wyczerpująco opowiedział Wojtek Białkowski.

MUZEUM EWOLUCJI

W czwartek 22 marca 2018 r.  klasy gimnazjalne i  II LO wraz z wychowawcami udały się  do Muzeum Ewolucji w Warszawie. Na miejscu uczniowie  wysłuchali  wykładu   p. dr Ewy Jachowskiej na temat: ” Ewolucja kręgowców na lądach”. Wystąpienie  ilustrowane było eksponatami w postaci rekonstrukcji szkieletów oraz  całych postaci płazów, wielkich gadów mezozoicznych, pierwszych ssaków i ich następców. Uczestnicy spotkania mieli również okazję bliżej poznać naszego praprzodka – Australopiteka, z którym chętnie robili pamiątkowe fotografie.

MUZEUM DULAG 121

We wtorek 13 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Dulag 121. Tematem zajęć była historia  Powstania Warszawskiego oraz losy ludności wypędzonej z powstańczej Warszawy. Uczestnicy poznali historię obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, jego wygląd i funkcjonowanie oraz dowiedzieli się jak wyglądało życie codzienne więźniów. Uczniowie obejrzeli także ekspozycję muzealną oraz zapoznali się z makietą obozu.

CMENTARZ WOJSKOWY NA WARSZAWSKICH POWĄZKACH

W piątek 3 listopada 2017 R.  klasa I LO odwiedziła Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach.  Wycieczka odbyła się pod hasłem: „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”.   Spacer po tej nekropolii to prawdziwa lekcja historii. Uczniowie odwiedzili  miejsca związane z walką Polaków o niepodległość , kwaterę powstańców styczniowych 1863 roku oraz mogiły żołnierzy walczących podczas I wojny światowej.

Tak przygotowywaliśmy się do Narodowego Święta Niepodległości.

ZAJĘCIA W ARCHIWUM IPN

We wtorek 17 października 2017 r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu z dokumentami dotyczącymi sposobów i technik inwigilacji obywateli w PRL. Wydarzenie organizowane pod hasłem:” Widzę Cię, słyszę Cię” miało miejsce w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas spotkania archiwiści zaprezentowali unikatowe archiwalia obrazujące działalność Służby Bezpieczeństwa. Mieliśmy okazję zwiedzić wystawę sprzętu wykorzystywanego przez SB oraz magazyn archiwalny. Spotkanie zakończył konkurs historyczny, a nasi uczniowie wrócili z licznymi nagrodami.

INTEGRACJA KLASY I LO W KRĘGIELNI

W czwartek 7 września2017 r. klasa I LO mogła na chwilę oderwać się od szkolnych obowiązków. Uczniowie wraz z wychowawczynią  p. Anetą Mackiewicz wybrali się do kręgielni Spin City na Bemowie. Wyjście było świetną  okazją do klasowej integracji. Nie zabrakło też dobrej zabawy i wielu pozytywnych wrażeń.

DZIEŃ OTWARTY W AMBASADZIE NIEMIEC W WARSZAWIE

W sobotę dnia 21 maja 2016r. uczniowie Gimnazjum Społecznego w Pruszkowie i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej spotkali się z nauczycielką języka niemieckiego Anna Rabecką na Dniu Otwartym w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Wspólnie zwiedziliśmy Ambasadę, chętni mogli zrobić sobie selfie z Ambasadorem. Odbyły się lekcje protokołu dyplomatycznego oraz poznaliśmy zasady protokolarnie nakrytego stołu. Kuba Lewandowski, kl. II zostawił autograf na „najnowszym” modelu opla. Obejrzeliśmy stoiska instytucji kulturalnych, edukacyjnych, fundacji politycznych i naukowych. Na koniec można się było posilić tradycyjną niemiecką kiełbaską w tzw. Wurstkiosku. Maciej Sadowski, kl. I wolał tradycyjnego „amerykańskiego” hamburgera.

HANGAR 646

Dnia 18 marca 2016r. klasy 2 i 3 gimnazjum odwiedziły Hangar 646  – jedyny w Warszawie park trampolin. Tak się bawiliśmy 🙂 …

WARSZTATY TERENOWE W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

25 września 2015 r. odbyły się biologiczno-geograficzne warsztaty terenowe w Puszczy Kampinoskiej dla klasy I i II liceum. Uczniowie zwiedzili Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, gdzie odbyła się lekcja muzealna „Środowisko przyrodnicze Kampinoskiego P.N.” Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach terenowych, w czasie których zapoznali się ze zbiorowiskami leśnymi Puszczy oraz wystawą stałą Parki Narodowe Polski. W trakcie spaceru weszliśmy na wieżę widokową aby podziwiać puszczańskie łąki, zdobyliśmy też szczyt pobliskiej wydmy śródlądowej. Wycieczka zakończyła się ogniskiem i kiełbaskami.

SZLAKIEM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO NA POWIŚLU

We wtorek, 15 września 2015 r. klasa II Liceum   z p. Anetą Mackiewicz uczestniczyła w terenowej lekcji historii, mającej na celu przybliżyć  losy powstania warszawskiego na Powiślu. Nasz spacer rozpoczęliśmy na ulicy Tamka 45 , gdzie mieścił się szpital powstańczy oraz sztab Zgrupowania AK „Bicz”. Następnie udaliśmy się pod  obelisk upamiętniający zgrupowanie „Krybar”. Idąc wzdłuż ulicy Tamka odwiedziliśmy również inne miejsca związane z walkami powstańczym w 1944 roku. Spacer zakończyliśmy nad Wisłą, gdzie ostatnim naszym punktem był obelisk upamiętniający obrońców elektrowni na Powiślu. Podczas zajęć uczniowie wykonywali zadania związane  z odwiedzanymi  miejscami, dzięki czemu nieco bliżej poznali historię tamtych wydarzeń.

Skip to content