Historia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Historia naszego liceum

… Na początku był piec.

Duży kaflowy piec, stojący niegdyś w dzisiejszej świetlicy, przy którym w mroźne dni grzali się uczniowie i który zapewne pamiętał najbardziej zamierzchłe czasy, te lepsze przed 1939 rokiem, gdy w budynku były lokale mieszkalne i te gorsze, kiedy w czasie II wojny światowej wysiedlono z niego Polaków. Najprawdopodobniej pamiętał też, gdy w miejscu naszej szkoły był żłobek i wreszcie pamiętał wrzesień 1991 roku, w którym powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania szkoły było zaledwie sześciu uczniów, niemniej po koniec roku szkolnego 1991/1992, atmosfera okazała się na tyle przyjazna, że do klasy uczęszczało już czternaścioro wychowanków pod opieką p. Ireny Łukaszewskiej. Byli to następujący uczniowie: Rafał Banach, Ewa Bielecka, Izabela Dąbrowska, Karolina Gontarczyk, Katarzyna Górska, Magdalena Iżycka, Marta Kotarska, Michał Olszewski, Daria Paluchniewicz, Iwona Paradowska, Bartosz Radzio, Olaf Rodowald, Aleksandra Sieradzka, Anna Sztyk.

Początki pracy liceum w Pruszkowie

Skład pierwotnego grona pedagogicznego wyglądał następująco: p. Irena Łukaszewska – nauczycielka techniki i wychowawczyni klasy pierwszej, ks. Dariusz Gocławski – nauczyciel religii, p. Hanna Stasińska – nauczycielka języka polskiego, p. Zofia Kapczyńska – nauczycielka języka angielskiego, p. Laura Elżanowska – nauczycielka historii, p. Lidia Wrona – nauczycielka języka niemieckiego, p. Józef Wroński – nauczyciel matematyki, p. Jerzy Szurmiński – nauczyciel chemii, p. Katrzyna Kanciruk – nauczycielka biologii, p. Janusz Kubrak – nauczyciel fizyki, p.Grzegorz Witczak – nauczyciel przysposobienia obronnego.
Warto zauważyć, że obecnie pracuje dwóch nauczycieli należących do pierwszego składu grona pedagogicznego. Są to: p. Henryk Bakalarski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz p. Jacek Elżanowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno – Oświatowe, czyli założyciel i organ prowadzący szkoły, rozpoczęło swoją działalność 3 marca 1991 roku. Jego ówczesny skład wyglądał następująco: prezes – p. Bohdan Szewczyk, wiceprezes – p. Jerzy Zieliński, sekretarz – p. Jolanta Jaworska, skarbnik – p. Roman Kanciruk, członek zarządu – p. Ryszard Zacharski.

14 sierpnia tego samego roku, na wniosek zarządu, Minister Edukacji Narodowej zezwolił Towarzystwu na prowadzenie szkoły pod nazwą Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 – tym samym jest to oficjalny początek istnienia naszej placówki. 11 czerwca 1992 roku liceum, za zgodą Kuratora Oświaty w Warszawie, zyskało uprawnienia szkoły publicznej. Następnie 27 czerwca 1992 roku prezesem Towarzystwa został p. Jerzy Zieliński, piastujący to stanowisko do chwili obecnej.

Dyrektorami szkoły byli: p. Józef Wroński (1.09.1991 – 30.06.1992), p. Bohdan Szewczyk (1.07.1992 – 30.10.1993), obecny dyrektor p. Ryszard Zacharski objął stanowisko 15.11.1993 roku. W 2002 roku liceum stało się trzyletnie.

1 września 2004 roku rozpoczęło swą działalność Gimnazjum Społeczne. W 2010 r. Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno – Oświatowe zmieniło swą nazwę na Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne.

Najdłużej, bo ponad trzydzieści przewodził szkole dyrektor, pan Ryszard Zacharski, który dokonał gruntownego remontu budynku, zorganizował pracownię komputerową i rozszerzył ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom możliwość indywidualnego rozwoju.

Wyrazem tego są osiągnięcia naszych uczniów:

  • Zespół z klasy IV (Paulina Lipińska, Adam Kędzierski, Piotr Skrzypowski) zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym w 2003 roku.
  • Uczennica kl. II, Kasia Gaik, zdobyła III miejsce w powiecie i brała udział w międzypowiatowym finale Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (2003 r.)
  • Uczniowie z Koła Filmowego zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Zabytkomania”– nagrodę w postaci 3-dniowej wycieczki szlakiem zabytków w Polsce zdobyła grupa p. Małgorzaty Głowackiej w składzie: Kordian Banaszek, Julia Galek, Kacper Szczepański, Filip Nowak (2015 r.)
  • Znakomite zespoły strzeleckie już kilkakrotnie zdobywały laury w zawodach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna dziewcząt (Anna Roefler, Anna Makowska, Sylwia Kosińska) w pojedynkach strzeleckich.
  • Nasi uczniowie z powodzeniem startują także w olimpiadach przedmiotowych; są także laureatami konkursów recytatorskich w licznych konkursach na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim.

30 lecie SLO Nr 23 w Pruszkowie

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbyły się obchody 30-lecia istnienia Społecznego Liceum Nr 23 w Pruszkowie. Program uroczystości był bogaty i ciekawy. Przybyli na uroczystość goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli oświaty, absolwentów oraz byłych pracowników liceum, mieli możliwość poznać historię szkoły zapisaną w zdjęciach. Początki istnienia szkoły wspominali także Prezes Obywatelskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Pan Jerzy Zieliński oraz Dyrektor szkoły, Pan Ryszard Zacharski, który od trzydziestu lat nieprzerwanie zarządza placówką. Na gali jubileuszowej nie zabrakło gratulacji dla dyrekcji oraz grona pedagogicznego od przedstawicieli władz państwowych, od władz miasta i powiatu pruszkowskiego, od dyrektorów szkół czy pracowników straży miejskiej. Ten dzień był także okazją do podziękowań dla wieloletnich pracowników szkoły, wśród których znalazło się grono związane z placówką od początku jej istnienia. Uroczystość uświetnił wspaniały recital artystów z Piwnicy Pod Baranami zakończony bisem. Nie można nie wspomnieć przy tej okazji o występie ucznia naszej szkoły, Wiktora Stępaka, który zagrał na skrzypcach fragment Koncertu G-dur Józefa Haydna. Po uroczystej części w sali widowiskowej wszyscy goście udali się na poczęstunek. Był to przyjemny finał spotkania pozwalający na konwersacje i wspomnienia.

jubileusz liceum pruszków 13
jubileusz liceum pruszków 6
jubileusz liceum pruszków 7

Zmiany od września 2023 roku

Sukcesy absolwentów SLO Nr 23 w Pruszkowie

Możemy też być dumni z naszych absolwentów, np. Iwony Paradowskiej i Anny Wiśniewskiej- absolwentek wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasza Sutkowskiego – lekarza stomatologa, Julity Wojcieszek – absolwentki SGGW Wydziału Nauki o Żywieniu i Konsumpcji czy Pawła Wieczorka, wyróżniającego się studenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu, wielu innych.

Ciekawą inicjatywą naszej młodzieży jest utworzenie pierwszej w okolicy gazety integrującej „Hyde Park”, która (jak nazwa wskazuje) ma stanowić miejsce swobodnych wypowiedzi i dyskusji młodej nacji na ważne dla niej tematy.

Te i inne osiągnięcia byłyby niemożliwe bez opieki i współpracy nauczycieli, którzy starają się promować i wspierać każde dobre zamierzenia uczniowskie. Przykładem może być praca profesjonalnej malarki, pani Aliny Dorady-Krawczyk, która potrafi (zarówno na lekcjach, jak i w prowadzonym przez nią klubie plastycznym) wydobywać zdolności i pomysły tkwiące, okazuje się, w prawie każdym młodym człowieku.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem prezentującym podsumowanie studniówki naszych licealistów z 2023 roku!

Skip to content