WAŻNE !

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

WAŻNE !

30 stycznia 2018 –  ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

31 stycznia 2018 –  odbędą się:

godz. 16. 00 – Rada Pedagogiczna

godz. 18.00 – Zebrania z rodzicami i dzień otwarty

Skip to content