Dobra Uczelnia.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Dobra Uczelnia.pl

Debata „Edukacja dla nowej gospodarki” to cykl konferencji na Mazowszu, zainicjowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie – Dobrauczelnia.pl. Cykl spotkań z młodzieżą, nauczycielami oraz przedsiębiorcami na Mazowszu.
Spotkania miały na celu rozpoczęcie dyskusji oraz wypracowanie wspólnego mechanizmu kształcenia młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym z mocnym akcentem na współpracę z przedsiębiorcami. Debata odbyła się w Pruszkowie 22 listopada 2013r. z udziałem naszych licealistów.

[gdl_gallery title=”Dobra Uczelnia pl.” width=”210″ height=”160″ ]

Skip to content